“Willigen” is sinds 1975 een naam in de bouwwereld op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. De organisatie realiseert in heel Nederland woningbouw - en commerciële (winkel) projecten. Door ruim 40 jaar ervaring te combineren met moderne inzichten zien wij steeds weer kans om aan alle wensen op het gebied van hoogwaardig bouwen en wonen te voldoen.

AMBITIES

1. Het ontwikkelen van waardevaste woningbouw- en commerciële projecten in nauw overleg met gemeenten, woningbouwcorporaties en beleggingsmaatschappijen.

2. Maatwerk leveren door creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen te bieden waardoor optimaal wordt ingespeeld op de vraag uit de markt.

3. Langere termijn doelstellingen van overheden worden  zeker niet uit het oog verloren.

4. Het gegeven om een juiste mix van zowel duurzame als esthetische hoogwaardige oplossingen te creëren staat bij ons zeer hoog in het vaandel.

5. Bij de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving staan de wensen van toekomstige bewoners centraal. Daarbij kunnen wij hen helpen bij het verwezenlijken van hun woonwensen.

 
Up.jpg

EIGEN IDENTITEIT

ambities

Keuzevrijheid (wonen op maat) is een van onze belangrijkste uitgangspunten.

In een wereld van schaalvergroting en massaconsumptie onderscheiden wij ons door een individuele aanpak. Door deze persoonlijke benadering wordt snel en flexibel ingespeeld op steeds veranderende wensen en behoeften van toekomstige bewoners. Willigen Partners vastgoedontwikkelaars gaat daar heel ver in mee door architecten in te schakelen die in het gehele proces vanaf het begin tot het einde met uw wensen rekening houden.

Kortom : wij Willigen uw woonwensen in. Daar staan wij voor!

De door ons geselecteerde aannemers zijn allen aangesloten bij Woningborg.